Nicoletta Radatta Labore Bilboko bazkidea da, eta dendako lantaldeko kidea. Lantalde horretan, kontzientziazio-lanarekin zerikusia duten jarduera guztiak dinamizatzeaz eta gauzatzeaz arduratzen dira eta artikulu honen bidez, Labore Bilbo ezagutzera gonbidatzen gaitu. Laborek egungo kontsumo-eredua aldatu nahi du, tokiko nekazaritzarekiko eta abeltzaintzarekiko konpromisoan eta ekonomia sozial eta solidarioaren ikuspegian oinarrituta. Gainera, proiektu honetan parte hartzeko modua ezagutuko dugu.

Labore Bilbo denda forma duen kontsumo-elkartea da, Bilboko Santutxu auzoan dago, eta hurbileko elikadura sustatzen du, bidezko prezioan.

Denda kontsumo eredu kritiko eta arduratsua sustatzeko sortu zen, ekoizpen estentsibo, agrokimiko eta kapitalistatik urrun, ingurumena kutsatu eta pertsonak esplotatzen dituena, eta enpresa handien etekin ekonomikoak lehenesten dituena. Horregatik, agroekologian sinesten dugu, nekazaritzako elikagaien ekoizpenaren dimentsio guztiak errespetatzeko berme gisa (ingurumena, gizartea, ekonomia eta kultura) eta elikadura-subiranotasuna lortzeko bide gisa.

Labore Bilbon Bizi Labore- tokikoa eta osasuntsua udaberriko kanpaina abiarazi dugu, proiektua zabaltzeko eta elikagaiak guztion ondasuntzat hartu behar direlako ideia sustatzeko, eta ez merkantziatzat. Bi astez hitzaldiak, tailerrak eta bisita gidatuak izango dira, oraindik ezagutzen ez gaituztenak denda bisitatzera eta gure filosofia ezagutzera anima daitezen.

Kanpainaren leloetako bat “Zure erosketaren boterea” da. Horren bidez, kontsumitzaile gisa erosketa egiteko unean dugun botere izugarria nabarmendu nahi dugu. Erostera goazenean, multinazionalak saritzea edo baserritarrei laguntza ekonomikoa ematea hautatzeko aukera dugu, nekazaritzan lan egiten dutenentzat prezio duinak ezartzen dituen elikagaien industriaren esklabo izan ez daitezen.

Une honetan, proiektuaren egonkortasun ekonomikoa ziurtatzeko, pertsona gehiagok elkartearekin bat egitea behar dugu, banaketa handiaren aurrean erresistentzia-espazio bat izaten jarraitzeko eta gure elikagaiak lantzen dituztenekin harreman zuzen eta solidarioan oinarritutako beste kontsumo-eredu bat finkatzeko.

Gure helburua da logika kapitalistatik ateratzea, hau da, elikagaiak beste merkantzia bat bezala ulertzen dituen logika kapitalistatik ateratzea, eta gure merkaturatze-zirkuitu propioa izatea, ekoizpena kontsumora hurbiltzeko eta hiri-arloaren eta landa-arloaren arteko lotura bat ehuntzeko.

Labore Bilbon elikadura-subiranotasuna praktikatu nahi dugu agroekologiatik abiatuta, eta horretarako hurbilen dauden produktuen aldeko apustua egiten dugu, ekoizpenaren eta kontsumoaren arteko harreman justua bermatuz.

Dendan eskaintzen ditugun elikagaiak hautatzeko, hiru irizpide hartzen dira kontuan: jatorria, laborantza-eredua eta prezioa.

 • Jatorria: hurbileko produktuaren aldeko apustu argia eta irmoa, tokiko ekonomia eta Euskal Herriko landa-eremuen etorkizuna interesatzen baitzaizkigu. Hala ere, Espainiako Estatuko beste leku batzuetatik edo beste kontinente batzuetatik datozen produktuak ere aurki daitezke, hala nola kakaoa edo kafea.
 • Laborantza-eredua: Nekazaritza agroekologikotik datozen elikagaiei ematen diegu lehentasuna, gure osasuna eta ingurumenekoa txanpon beraren bi aldeak direlako. Agrotoxikorik erabili gabe landatutako elikagaiak (herbizidak, pestizidak eta pestizidak) aukeratzea iruditzen zaigu gure osasuna zaintzeko eta inguruko ekosistemak errespetatzeko aukerarik onena.
 • Prezioa: ezinbestekoa iruditzen zaigu gure elikagaiak landatzen eta eraldatzen aritzen diren pertsonei bidezko prezioa aitortzea. Hori dela eta, baserritarrekin adostu genuen bidezko prezioa, diru-sarrera duinak bermatzeko eta beren lanaren balio sozial eta ekonomikoa aitortzeko.

Dendan barazkiak, frutak, infusioak, fruitu lehorrak, lekaleak, kontserbak, esnekiak, gozoak, arrautzak, gaztak, haragia, hestebeteak, ogia, arroza, pastak eta olioa aurki daitezke, baina baita bidezko merkataritzako produktuak ere, hala nola kafea, azukrea eta kakaoa, kosmetika eta garbiketa-gaiak. Ahal den neurrian, ontziratu gabeko produktuei ematen diegu lehentasuna, eta haien presentzia are gehiago handitzeko lanean ari gara.

Elikadura oinarrizko eskubidetzat hartzen dugu, eta ez negoziotzat, eta logika horren arabera antolatzen gara.

Nola parte har dezakezu Laboren?

Labore Bilboko kide izateko, proiektuaren egonkortasun ekonomikoa bermatzeko behar den kuota ordaindu behar da. Hortik a

urrera, pertsona bakoitzak bere interesen edo aukeren arabera parte har dezake: badira erosketa bakarrik egiten dutenak; beste pertsona batzuk lantaldeetan parte hartzera animatzen dira (komunikazioa, denda, finantzak, etab.); beste bazkide batzuek, berriz, auzolanetan edo hilero antolatzen ditugun hitzaldi eta tailerretan parte hartzen dute.

Badira Bilbotik kanpo bizi diren bazkideak ere, eta, erosketak egitera Bilbora hurbildu ezin badira ere, proiektua diruz laguntzea erabaki dute, urteko kuota ordainduta; izan ere, itzulera sozial handia duen ekimen bati eutsi behar zaiola uste dute.

Labore Bilbora lehen aldiz hurbiltzen diren pertsona guztiek bi erosketa egin ditzakete frogatzeko, inolako konpromisorik gabe.

Bazkide egitea erabakitzen baduzu, tokiko elikadura-sistema justu eta iraunkor bat eraikitzen lagunduko duzu, eta, gainera, honako hauek egiteko aukera izango duzu:

 1. Zure elikagaiak nork ekoizten dituen jakitea.
 2. Tokiko ekoizpen agroekologikoa sustatzea.
 3. Tokiko nekazaritzaren eta abeltzaintzaren baldintza ekonomikoak hobetzea.
 4. Bertako arrazak eta bertako barietateak zaintzea.

Gero eta pertsona gehiago gaude ziur modu bideragarri eta jasangarrian ekoitz, bana eta kontsumi daitekeela, eta ingurumen-jasangarritasuna eta ingurunearekiko konpromisoa erosketa-saskian hasten dela. Horregatik, Labore Bilborekin bat egitera animatzen zaitugu, zer elikagai kontsumitu nahi ditugun eta gure erosketarekin zer elikadura-sistema sustatu nahi dugun erabakitzeko.

Denda bisitatu nahi baduzu, hurbildu zalantzarik gabe, gure ateak zabalik daude.

Informazio gehiago izateko:

Labore Bilbo: el supermercado cooperativo donde la compra es más ética

https://www.facebook.com/BilboLabore

https://twitter.com/BilboLabore

[:es]Nicoletta Radatta es socia de Labore Bilbo e integrante del grupo de trabajo de tienda, en el que se encargan de dinamizar y llevar a cabo todas aquellas actividades relacionadas con el trabajo de concienciación.  A través de este artículo nos invita a conocer Labore Bilbo, un espacio que pretende cambiar el actual modelo de consumo a partir del compromiso con la agricultura y la ganadería local y del enfoque de la economía social y solidaria. Además, conoceremos cómo poder formar parte de este proyecto.

Labore Bilbo es una asociación de consumo con forma de tienda, ubicada en el barrio de Santutxu de Bilbao, que promueve la alimentación de proximidad a un precio justo.

La tienda nace para fomentar un modelo de consumo crítico y responsable, alejado de la producción extensiva, agroquímica y capitalista que contamina el medio ambiente y explota a las personas y donde lo único que prima son los beneficios económicos de las grandes empresas. Por ello, creemos en la agroecología como garantía para el respeto de todas las dimensiones de la producción agroalimentaria (ambiental, social, económica y cultural) y como el camino para alcanzar la soberanía alimentaria.

En Labore Bilbo hemos lanzado la campaña de primavera Bizi Labore– Local y saludable para difundir el proyecto y promocionar la idea de que los alimentos deben ser considerados como bien común y no como mercancía. Durante dos semanas habrá charlas, talleres y visitas guidas para que las personas que aún no nos conocen se animen a visitar la tienda y a conocer nuestra filosofía.

Uno de los lemas de la campaña es “El poder de tu compra” con el que pretendemos llamar la atención sobre el inmenso poder que tenemos como consumidoras en el momento de realizar la compra. Cuando vamos a comprar tenemos la oportunidad de elegir si premiar a las multinacionales o apoyar económicamente a las baserritarras para que no sean esclavas de una industria alimentaria que establece precios indignos para las personas que trabajan en el campo.

En este momento, para asegurar la estabilidad económica del proyecto, necesitamos que más personas se sumen a la asociación para seguir teniendo un espacio de resistencia frente a la gran distribución y afianzar otro modelo de consumo basado en la relación directa y solidaria con quienes cultivan y elaboran nuestros alimentos.

Nuestro objetivo es salir de la lógica capitalista que entiende los alimentos como una mercancía más, y contar con nuestro propio circuito de comercialización para acercar la producción al consumo y tejer un vínculo entro lo urbano y lo rural.

En Labore Bilbo queremos practicar la soberanía alimentaria a partir de la agroecología y para ello apostamos por los productos más cercanos, garantizando una relación justa entre producción y consumo.

La elección de los alimentos que ofrecemos en la tienda se realiza teniendo en cuenta tres criterios: la procedencia, el modelo de cultivo y el precio.

 • Procedencia: apuesta clara y decidida por el producto de proximidad, pues nos interesa la economía local y el futuro de las zonas rurales de Euskal Herria. Aunque también pueden encontrarse productos de procedentes de otras partes del Estado Español o de otros continentes, como es el caso del cacao o del café.
 • Modelo de cultivo: priorizamos los alimentos procedentes de la agricultura agroecológica porque nuestra salud y la del medio ambiente son dos caras de la misma moneda. Elegir alimentos que han sido cultivados sin emplear agrotóxicos (herbicidas, plaguicidas y pesticidas) nos parece la mejor opción para cuidar nuestra salud y respetar los ecosistemas que nos rodean.
 • Precio: nos parece imprescindible reconocer un precio justo a las personas que se dedican a cultivar y a transformar nuestros alimentos. Por ello, acordamos con las baserritarras un precio justo que garantice unos ingresos dignos y que reconozca el valor social y económico de su trabajo.

En la tienda se pueden encontrar verduras, frutas, infusiones, frutos secos, legumbres, conservas, lácteos, dulces, huevos, quesos, carne, embutidos, pan, arroces, pastas y aceite, pero también productos de comercio justo como café, azúcar y cacao, cosmética y artículos de limpieza. En la medida de lo posible priorizamos los productos a granel y estamos trabajando para ampliar aún más su presencia.

Entendemos la alimentación como un derecho básico y no como un negocio y nos organizamos en base a esa lógica.

 

 

¿Cómo puedes participar en Labore?

Para formar parte de Labore Bilbo hay que asociarse mediante el pago de una cuota necesaria para garantizar la estabilidad económica del proyecto. A partir de ahí, cada persona puede participar en función de sus intereses o posibilidades: hay quien solo realiza la compra; otras personas se animan a participar en los diferentes grupos de trabajo (comunicación, tienda, finanzas etc.); mientras que otras socias participan en los auzolana o en las charlas y talleres que organizamos con frecuencia mensual.

También hay socias que viven fuera de Bilbao y aunque no puedan acercarse a Bilbao para realizar la compra han decidido apoyar económicamente el proyecto a través del pago de la cuota anual porque creen en la necesidad de sostener una iniciativa con un retorno social importante.

Todas las personas que se acercan a Labore Bilbo por primera vez pueden realizar dos compras de prueba sin ningún tipo de compromiso.

Si decides asociarte, con tu cuota anual estarás apoyando la construcción de un sistema alimentario local justo y sostenible y además tendrás la oportunidad de:

 1. Conocer a quien produce tus alimentos.
 2. Fomentar la producción local agroecológica.
 3. Mejorar las condiciones económicas de la agricultura y la ganadería local.
 4. Preservar razas autóctonas y variedades locales.

Cada vez somos más las personas convencidas de que es posible producir, distribuir y consumir de forma viable y sostenible y que la sostenibilidad ambiental y el compromiso con el entorno empieza en nuestra cesta de la compra. Por ello, te animamos a unirte a Labore Bilbo para decidir qué alimentos queremos consumir y qué sistema alimentario promover con nuestra compra.

Si quieres visitar la tienda, acércate sin dudarlo, nuestras puertas están abiertas.

Para más información:

Labore Bilbo: el supermercado cooperativo donde la compra es más ética

https://www.facebook.com/BilboLabore

https://twitter.com/BilboLabore