Martxan jarri aurretik, proiektu pilotuek (PP) bideragarritasun proiektu bat egin eta Hezkuntza Sailari aurkeztu behar izan zioten. Gaur egun, PP horiek kenduta, kudeaketa zuzena beste aukerarik ez dugu. Hortaz, ez dakigu etorkizunean administrazioak kudeakidetzaren alde egiten duten ikastetxeei txosten hori eskatzen jarraituko duen. Hala balitz ere, ez dakigu zein den txosten horrek izan beharko duen edukia ere.

 

Hala ere, PPek egindako txostenetan oinarrituta, jarraian, zenbait jarraibide eta bete beharreko puntu nagusiak biltzen dituen gidoi bat aurkezten dizuegu. Gainera, kontuan hartu behar dugu, proposatzen ari garen kudeaketa eredu horretarako, datu eta kalkulu horietako asko solturaz ezagutu eta erabili behar izango ditugula, beraz horrek ez du aparteko lan gehiegirik ekarriko.

Horretaz arduratzen den pertsonari irakurketa erraztearren, orrialde bateko laburpen exekutiboa egitea gomendatzen dugu, txostenaren puntu nagusiak laburbilduz.

 1. Kudeakidetza proiektuaren laburpen txikia.
 2. Justifikazioa. Eskola-jantokiak EAEn ikerketan aurkituko dituzuen datuak eta ikastetxean egindako gogobetetze inkestak erabil ditzakegu, baita jantokiaren eredu aldaketa proposatzera eraman zaituzten prozesua ere.
 3. Proposatzen diren helburuak Zer lortu nahi dugu ikastetxean eta gure inguruan (komunitatean, ingurumenean, tokiko ekonomian…).
 4. Martxan jarri nahi ditugun aldaketa zehatzak deskribatzea (tokiko lehengai ekologikoak eta abar erostea, janaria in-situ prestatzea, menuen nutrizio balioa hobetzea, jantokia heziketa eremu bezala sustatzea, etab.). Horretan GPGAk egindako eskola jantokien karakterizazioa lagungarria izan daiteke.

 1. Tokiko testuinguruaren deskribapen orokorra.
 2. Biztanleria: ikastetxearen udalerriko eta eskualdeko datu orokorrak, hala nola populazioa, biztanleria aktiboa, langabezia tasak, familia gurasobakarren tasa, okupazioa sektoreka, migrazio tasak, jaiotza tasa, etab.
 3. Lurraldea: azalera, lurraren erabilerak, etab.
 4. Lehen sektorea: lurraren azalera laboreko, abere kopurua, emakume titularrak dituzten ustiategi kopurua, titular gazteak dituzten ustiategi kopurua, ekoizpen ekologikoa laboreko, bilketa zentroak, elikagaiak eraldatzeko instalazio kopurua, tokiko edo gertuko portuak, etab.
 5. Tokiko merkataritza: denda kopurua elikagaiko (okindegiak, harategiak, etab.).
 6. Udalerriko eta eskualdeko hezkuntza azpiegiturak: maila bakoitzerako ikastetxe kopurua, sukaldea duten ikastetxe kopurua, bazkaltiarren kopurua.
 7. Udalerrian edo eskualdean administrazioak sustatutako proiektuak (elikadurarekin, ekoizpen agroekologikoarekin, osasunarekin, tokiko garapen ekonomikoarekin, hezkuntzarekin, ingurumenarekin eta abarrekin zerikusia dutenak).
 8. Gizarte mugimenduak: zeintzuk dira eta zer ekimen, proiektu eta abar dute.

Puntu honek Ezagutu zure jantokia atalean aipatutako informazio orokorra biltzea du helburu; izan ere, hori funtsezkoa izango da jantokiaren funtzionamendurako. Esate baterako, honako hau aipatu beharko genuke:

 1. Normalean kontratatzen den enpresa eta, ahal bada, horrekin dugun gogobetetasun maila.
 2. Janariak prestatzeko gaur egungo modua (in situ edo garraiatuak).
 3. Bazkaltiar kopurua: zerbitzua erabiltzen duten ikasle kopurua, ohikoak eta ez ohikoak, bekadunak eta bekarik gabekoak bereiziz. Bazkaltiarrak diren gainontzeko pertsonak ere, hala nola irakasleak eta jantokiko langileak.
 4. Jantokiko txandak eta ordutegiak.
 5. Normalean ematen diren menu motak eta kopuruak (basala, txerrikirik gabekoa, obolakteobegetarianoa edo bereziak -eta azken horiek zer motakoak-).
 6. Lanpostu bakoitzean kontratatuta dauden langile kopurua, horien lan baldintzak (kontratu mota, lanorduak, etab.) eta eginkizunak.
 7. Ikastetxeak dituen instalazioak eta ekipamenduak eta horien kontserbazio egoera.
 8. Bazkaltiar kategoria bakoitzak ordaindutako prezioak (ezberdinak dira honen arabera: ohikoak diren ala ez, bekarik duten ala ez, ikasleak edo beste mota batekoak diren).

 1. Jantoki eredua aldatzeko proiektuan parte hartzea
  Inplikatutako pertsonen deskribapen orokorra: nortzuk diren eta bakoitzak zer egingo duen.
 2. Sentsibilizazioa eta informazioa
  Komunitatea jantokiari buruz sentsibilizatzeko eta prozesu osoan zehar komunikazioa bermatzeko helburuz egindako edo egin nahi ditugun jardueren deskribapen orokorra, horiek nork eta nola egingo lituzkeen azalduz.
 3. Hezkuntza proiektua
  Honako hauek azaltzea: nola landuko genuke hezkuntza proiektua jantoki eredu berri batekin, nor inplikatuko litzateke, zer egin genezake, etab.
 4. Menuak.
  1. Zerbitzatuko den menu motaren laburpen txikia: sasoiko elikagaiak, freskoak, frijitu gutxiago, etab.
  2. Menuen diseinua nola egin den azaltzea.
  3. Egindako menuak atxikitzea.
 5. Kolektibo eta pertsona hornitzaileak aukeratzea eta horien logistika
  1. Horiek aukeratzeko egingo dugun prozesua deskribatzea. Tokiko testuinguruari buruzko puntuan lehen sektoreari eta tokiko merkataritzari buruz identifikatutako datuak aipatzea (mapaketa).
  2. Elikagaiak biltzeko logistika. Nola antolatuko dira elikagaien entregak, nork entregatzen ditu, noiz, zer maiztasunez, zer formatutan, nork jasoko ditu,  elikagaiak entregatzeko momentuan utzi beharreko dokumentazioa, etab.
 6. Elikadura higienea eta segurtasuna
  Zer urrats egingo dugu zerbitzua bazkaltiarren osasunerako segurua dela bermatzeko, nork egingo du, nola eta noiz.
 7. Jantokirako eta sukalderako instalazioak eta materialak
  Zer instalazio, ekipamendu eta tresna berri behar dugu zerbitzua nahi dugun moduan eman ahal izateko
 8. Langileak eta beren betekizunak
  Catering enpresak lehen betetzen zituen eginkizunak eta sortzen diren eginkizun berriak deskribatzea.
 9. Detektatutako premiak
  Atal honetan, egokia bada, aurreko ataletako bakoitzaren premiak bilduko ditugu.

Atal honetan ondoko hauek bilduko ditugu:

 1. Atal teknikoan detektatutako premien kostuaren balioespena. Hau da, proiektua martxan jartzeko behar ditugun aparteko inbertsioak eta gastuak.
 2. Jantokiak funtzionamendu sistema berriarekin izango dituen gastuen eta diru sarreren zenbatespena eta zein izango litzatekeen emaitza gisa espero daitekeen balantzea. Aurreikuspen hori egiteko ekonomiari buruzko atalean bildutako jarraibideak erabil ditzakegu.

Puntu honetan proposatutako lanak eta jarduerak denboran zehar nola banatuko ditugun azalduko dugu.

Hemen gure proiektuaren jarraipen eta ebaluazioa nola egingo dugun deskribatuko dugu. Horretarako, ebaluazioari buruzko atalean aurkeztutako ideiak erabil ditzakezue.