Indarrean dagoen jantokien araudiak (2000ko martxoaren 22ko Aginduak, EAEko ikastetxe publikoetako eskola-jantokiak arautzen dituena) jantoki-batzorde bat eratzeko aukera jasotzen du (16. art.). Ez denez nahitaez eratu beharreko OOGren batzorde bat, ikastetxe publiko batzuetan badago, eta beste batzuetan ez.

Nahitaez eratu behar ez den arren, EHIGEk hala izatea eskatzen du, eta GPGA ekimenetik martxa egokia ziurtatzeko gomendatzen dute. Ez badago, OOGk hartuko ditu bere gain eginkizunak, eta, halakorik ezean, ikastetxeko zuzendaritza-taldeak.

Araudiaren arabera, jantoki-batzordea honako hauek osatuko dute:

 1. Ikastetxeko zuzendaria; bera izango da zuzendaria. Jantoki partekatuaren kasuan, jantokia osatzen duten ikastetxeetako zuzendariek.
 2. Jantokiko arduraduna.
 3. Ikasle kopurua (DBHko lehen ziklotik aurrera), eta OOGek erabakitako jantoki-zerbitzua erabiltzen duten ikasleen familiena.

Gainera, honako eginkizun hauek dagozkio:

 • • Jantokiaren aurrekontua egitea.
  • OOGri kontuak ematea.
  • Jantokiko arduradunari jantokiko funtsak administratzen laguntzea.
  • OOGri menuak proposatzea, ikasleen premia dietetikoen arabera.
  Ikasleek parte hartzeko programak proposatzea: osasunerako hezkuntza, gizarte-ohiturak hartzea eta aisialdia.
  Helburuen betetze-mailaren jarraipena egitea.
  • Jantoki-zerbitzua ebaluatzea eta OOGri hobekuntzak proposatzea.
  • Bileren akta egitea.

Bidezko Elikadura, EHIGE eta hezkuntza-komunitatea elkarlanean egiten ari garen lanean ikusi dugu jantoki-batzordeek zeregin garrantzitsua izan dezaketela eskola-jantokien eta eskola-elikadura-sistemen eraldaketan, eta zeregin hori ez dela aprobetxatzen ari.

Arazo horri aurre egiteko, 20 guraso-elkartek, EHIGEk eta Bidezko Elikadurak osatutako talde batek, kanpoko talde baten laguntzaz, hausnarketa-prozesu bati ekin genion, 2021-2022 ikasturtean Ikerketa-ekintza parte-hartzailearen metodologia erabiliz.

Jantokiko batzordeen ahalmen eraldatzaile txikia
Konpondu beharreko arazoa jantoki-batzordeen gaitasun eraldatzaile txikia zela erabaki zuen lantaldeak, eta jantoki-batzordeen oztopoak eta indarguneak identifikatzeko, eskola-sistema bidezkoago, jasangarriago eta hezigarriago bihurtzeko prozesuaren protagonista izan daitezen, arazoen zuhaitz bat adostu zen, kausak eta ondorioak definitzeko (ikus irudia).

Gainera, ekintza-plan bat adostu zuen, eta horren emaitzek prozesua elikatuko dute.

Arazoen zuhaitzean oinarrituta, lau helburu identifikatu ziren, jantoki-batzordeek eraldatzeko gaitasun handia izan dezaten eskola-elikadura-sistema bidezkoago, jasangarriago eta hezitzaileagoetarantz.

1. helburua: Komunitate osoa informatzea eta sentsibilizatzea.
2. helburua: Araudia familien eta ikasleen beharretara egokitu dadin eragitea
3. helburua: jantoki-batzordeak gune atsegin, inklusibo eta erabilgarri gisa finkatzea.
4. helburua: Elikadura eta jantokia hezkuntza-proiektuan txertatzea.

2022-2026 aldian, ekintza-plan hori garatuko da, jantokiko batzordeak aberasteko azken helburuarekin.